v sredo, 10. februarja 2021,
v četrtek, 11. februarja 2021,
v petek, 12. februarja 2021.

Dodatne informacije dobite pri šolski svetovalni delavki Kseniji Potočnik na tel.: 03 757 37 73
ali po mailu: ksenija.potocnik@guest.arnes.si

Vpisovali bomo otroke rojene od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. O datumu in uri vpisa otroka bodo starši obveščeni pisno. Starši vpišejo otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.
Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oz. na podlagi odločbe o usmeritvi, odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.
Dodatne informacije dobite pri šolski svetovalni delavki Kseniji Potočnik na tel.: 03 757 37 73
ali po mailu: ksenija.potocnik@guest.arnes.si

(Skupno 21 obiskov, današnjih obiskov 1)