Po konferenci smo se učitelji sprostili ob igranju badmintona v novi telovadnici.