31. maja smo imeli poučen izlet v HE Fala, iz slik pa je razvidno, kako je lahko učenje zanimivo.