DEKD 2r 2017

Učenci so iskali asociacije na besedo voda. Brali in razčlenjevali so neumetnostna besedila o vodi. Na youtube so si ogledali informativne oddaje o vodi. Poslušali so pravljico Svetlane Makarovič – Pod medvedovim dežnikom in jo dramatizirali ter instrumentalno oziroma glasbeno dopolnili. Za dramatizacijo so poiskali ustrezne kostume. Pri glasbeni umetnosti so se naučili peti ljudsko pesem – Ob bistrem potoku je mlin. Ob tej skladbi so zaplesali. Pri spoznavanju okolja si je vsak učenec izdelal preprosti mlinček na vodo iz plastičnih žličk. Preizkusil ga je že v razredu pod pipo in še zunaj na šolskem igrišču. Z vedri in zalivalkami so vodo zajemali v potoku Hudinja in jo zlivali nanj ter se čudili ob vrtenju svojega vodnega mlinčka. Na športnem dnevu so si ogledali potok Breznica. V tem projektnem tednu so učenci zelo uživali.

DEKD 4r 2017

Učenci so izpolnjevali raziskovalno knjižico o Vodi, kjer so vpisovali podatke o reki Hudinji in njenimi pritoki. Delali so po skupinah in raziskovali lastnosti reke Hudinje, pogovarjali smo se o dogodkih povezanih z reko Hudinji ( Vaške igre, Holcerija,…), zanimivostih o reki in n jenimi pritoki. Izdelali smo postopek ločevanja naftnega madeža iz vode in se pogovorili o posledicah le teh.  Obiskala nas je gospa Petra, ki nam je natančno povedala vse o izviru in izlivu Hudinje. Pripovedovala nam je o legendah in mitih povezanih z Vitanjem. Pri športnem dnevu smo si šli pogledat reko Hudinjo s pritoki. Ogledali smo si tudi čistilno napravo (notranjost), vodohrane, žago  ter Hrvačev mlin. Pri matematiki smo spoznavali in merili merske enote za prostornino (hl, l dc, ml). Obravnavali smo knjigo z naslovom Čarodejka voda, kjer smo preko junakov in planetov skupaj z  učenci spoznavali kakšna je voda, za kaj je pomembna, na katerih planetih ni vode, kaj se zgodi če nimamo vode. Na to temo smo tudi zlagali verze o Vodi.  Izdelali smo tabelo in graf popite vode v  petih dneh. Spoznavali smo ali je voda iz vodnih virov onesnažena in kako tovarne in kmetijski obrati prispevajo k onesnaženosti vodnega sistema ter okolja.

DEKD 5r 2017

Učenci so pri pouku spoznavali za kaj vse se uporablja voda, kako je potrebno z vodo varčevati, kaj je podtalna voda, za kaj je pomembna in kako jo ohranjamo čisto. Pogovarjali so se o vodi kot vrednoti. Iskali so vire onesnaževanja voda. Iskali so informacije v knjigah in po spletu. O vseh teh temah so oblikovali plakate.

 

 

 

Accessibility