Slovenska dediščina 1

Naša šola poglobljeno spoznava izbrano evropsko državo, njeno delovanje, funkcijo in značilnosti že 7. leto. Letošnja izbrana tema je SLOVENSKA DEDIŠČINA v vseh svojih pojavnih oblikah.

Projekt je zasnovan tako, da praktično in teoretično doseže vse učence naše šole, saj učitelji na izbrano temo, ki je vezana na dodeljeno državo, skozi celotno šolsko leto obravnavajo z različnimi oblikami dela, učenci pa so lahko razdeljeni tudi v posamezne skupine, kjer ustvarjajo in poglabljajo svoje znanje. Pri izvajanju projekta smo posebej  pozorni na vključevanje nadarjenih učencev, učencev, ki se drugače ne želijo posebej izraziti in izpostaviti ter vseh tistih, ki so posredno povezani s šolo (starši, lokalna skupnost).

Projekt Evropska vas nas opozarja, da imamo ljudje, ki ustvarjamo in živimo v Evropski uniji veliko različnih in tudi skupnih stvari. Ugotovimo pa, da če razumemo drug drugega, in ga tudi spoštujemo, (s)poznamo različnosti narodov in na koncu gradimo boljši svet.

 

Rosana Kozjan,

šolska koordinatorica Evropske vasi

Češka TD1

VELIKA ČEŠKA V MALEM VITANJU
Dan pred prihodom pomladi so učenci nižje stopnje OŠ Vitanje v okviru projekta Evropska vas spoznavali državo Češko. Uživali so ob gledanju čeških risank, izdelavi lutk, gradov in lepljenk, dramatiziranju, poslušali in brali so češke zgodbice o Žogici Nogici in Mravljinčku Ferdinandu, iskali recepte čeških tradicionalnih jedi, izdelovali plakate, risali stripe in celo  šivali so.

(več …)