6, razred
Učenci so raziskovali v kakšne namene se je voda iz Hudinje uporabljala v preteklosti. Na podlagi rezultatov so učenci izdelali plakat na katerem so grafično prikazali koliko učencev pozna posamezni namen uporabe vode iz Hudinje.
7. Razred
Učenci so po skupinah raziskovali porečje reke Hudinje. Presenetila jih je nadmorska višina reke 1380 m in velikost porečja 207m2. Po raziskovanju so predstavili ključne podatke in izdelali plakat. Ugotovili so, da o reki, ki teče mimo šole, vedo zelo malo. Malo so se sporekli glede njenega izvira, saj domačini navajajo 7 izvirov Hudinje, literatura pa navaja le en izvir in to hrib Kraguljišče v osrednjem Pohorju. Da je huda reka vedo iz vsakdanjega življenja, saj ob nalivih močno naraste in grozi, da bo prestopula breg kot hudournik.
8. razred
Učenci so iskali, določevali in popisovali organizme v reki Hudinji. Ugotovili so, da lahko Hudinjo uvrstimo v prvi kakovostni razred, saj so v njej popisali mnogo postranic, ličink enodnevnic, vrbnic in kačjih pastirjev. Našli so tudi potočnega raka, ki je prav tako pokazatelj čiste vode. Nad rezultati so bili presenečeni, saj niso pričakovali toliko življenja v vodotoku, katerega vsak dan opazujejo iz razdalje.
9. Razred
Devetošolsci so raziskovali, zakaj so v vitanskem grbu školjke. Izvedli so metodo anketiranja. Anketirali so 121 Vitanjčanov (65 mokih in 56 žensk) o poznavanju legende in o ostankih Panonskega morja. 19 oseb se glede odgovora niso opredelili in so izbrali odgovor ne vem, da školjke v grbu izvirajo iz legende meni 40 anketirancev, da so posledica resnične najdbe jih je odgovorilo 49,  Nekateri pa so postavili zanimive hipoteze: dva sta mnenja, školjka je starodavni simbol za postojanko, kar je Vitanje v svojem začetku tudi bilo; en anketiranec je mnenja, da si je školjke nekdo preprosto izmislil,  eden anketiranec pa meni, da je v Vitanje prišla posvetna gospoda, ki so plačali cerkvi, da so jim narisali školjke.
(Skupno 177 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost