8. razred:
Učenci so v parih izvedli poskus določanja kapljice vode. Plastičen kozarec so     napolnili z vodo, pred tem so plastičen kozarec stehtali.  Kapalko so napolnili z vodo. S stiskanjem gumijastega dela kapalke so nakapljali določeno število kapljic v drug (enak) plastičen kozarec. Nato so stehtali plastičen kozarec z nakapljano vodo. Odšteli so maso kozarca, maso kapljic vode pa so delili s številom kapljic. Rezultat masa ene kapljice vode. Učenci so v menzuro natočili določeno količino vode in jo odčitali. Nato so v vodo potopili telo (kamenček, plastelin), ki so mu želeli izmeriti prostornino. Odčitali so povečanje skupne prostornine, ko so v vodo potopili telo. To povečanje prostornine vode je enako prostornini telesa. Nato so učenci še določali prostornino manjših teles (žebljičke, frnikole). Poskus so izvedli podobno kot za kamenček, le-da so v menzuro dali več enakih teles in nato to povečanje skupne prostornine  delili s številom teles in dobili prostornino enega telesa (žebljička, frnikule).
9. razred:
Dva učenca sta v plastenki prinesla vodo iz Hudinje. Najprej so stehtali prazno menzuro. Nato so vodo do določene višine natočili v menzuro in odčitali prostornino vode. Sledilo je tehtanje te vode z menzuro. Odšteli so maso menzure in dobili maso vode. Sledil je izračun gostote vode. Maso vode so delili s prostornino vode. Učenci so od doma prinesli majhne koščke lesa. Šli smo k potoku Hudinja ob travnatem igrišču pri šoli. Izmeri smo določeno razdaljo ob strugi. V vodo smo položili kos lesa in izmerili čas, ki ga je ta kos lesa potreboval, da ga je voda prinesla na odmerjeni razdalji. Naredili smo več meritev in nato izračunali hitrost »potovanja« tega kosa lesa in s tem dobili približno  hitrosti vode v strugi. Izmerili smo tudi širino struge in višino vode, ter določili rečni pretok s pomočjo hitrosti vode in ploščine rečnega preseka. Anekdota: Ko smo pričeli s spuščanjem koškov lesa po vodi, se je od nekod pojavil velik črn kuža in  nas pri meritvah oviral. Nekajkrat je naš kos lesa prinesel iz potoka,
še preden ga je voda pričela nositi po strugi navzdol.
(Skupno 348 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost