IME SKUPINE
1.            PEVSKI ZBOR OŠ VITANJE
2.            ANSAMBEL ZEME
3.            TANJA MIKOLA
4.            ANSAMBEL ŽURERJI
5.            ORKESTER BANOVŠEK
6.            ANSAMBEL DAR
7.            JAY DENCE STUDIO
8.            ANA GRDADOLNIK
9.            ANSAMBEL ŽELJA
10.          MLADINSKI PIHALNI ORKESTER
11.          ANSAMBEL POSLUH
12.          GLASBENA ŠOLA MAJCEN
13.          ANSAMBEL VIŽARJI
14.         NUŠA PLIBERŠEK