Predsednica: Magda Pušnik šola
 Podpredsednica  Breda Jakop  šola
Člani:  Suzana Pušnik šola
Ksenija Grm šola
Katja Kotnik vrtec
Roman Kotnik Svet občine
Mateja Kovše Svet občine
Nives Adamič Kričaj Svet občine
Vlatka Maligoj Svet staršev
Matjaž Hrženjak Svet staršev
Jasmina Vidmar Svet staršev; vrtec