Člani sveta zavoda:

Predsednica: Magda Pušnik šola
Člani:  Suzana Pušnik šola
Podpredsednik: Breda Jakop šola
Ksenija Grm šola
Katja Kotnik vrtec
Mateja Kovše Svet občine
Roman Kotnik Svet občine
Nives Adamič Kričaj Svet občine
Petra Mauh Svet staršev
Matjaž Hrženjak Svet staršev
Jasmina Vidmar Svet staršev; vrtec

Kadrovski načrt in plan dela 2017

Poročilo junij 2017

Delovni zvezki 2017 18

Učbeniki 2017 18

Samoevalvacija 16 – 17

LDN vrtec 2016-2017

LDN SEPTEMBER 2016 2017

Zapisnik 3 redne seje SZ in SS junij 2017

Zapisnik 2.redne seje SZ in SS februar 2017

Zapisnik 1 redne seje SZ in SS sept 2016

poslovno poročilo in realizacija 2016

Svet zavoda pristojnosti 2016

POSLOVNIK SVETA ZAVODA 2016

Zapisnik 3 redne seje SZ in SS junij 2016

poročilo junij 2016

Kadrovski načrt in plan dela 2016

Zapisnik 1 izr seje SZ maj 2016

Zapisnik 1 redne seje SZ in SS sept 2015

Zapisnik 2.redne seje SZ in SS febr. 2016

Poslovno poročilo 2015

Razvojni načrt 2015 -20120   VRTEC

Razvojni načrt 2015-2020  ŠOLA

Cenik šolske prehrane

Cenik uporabe prostorov v OŠ Vitanje

predpisi VIZ