VIZIJA ŠOLE

Želimo biti šola, ki bo s skupnimi vrednotami in interesi vzpodbujala ustvarjalnost,
razvijala kritično mišljenje in vztrajnost,
sprejemala drugačnost in medsebojno spoštovanje.
Učence želimo vključiti  v vzgojno-izobraževalni sistem tako, da bodo aktivno pridobivali znanje, veščine, spretnosti, oblikovali vrednote,
ki bodo omogočale ustvarjalno in kooperativno življenje v naši družbi.
Te cilje bomo uresničevali s sodelovanjem učencev, učiteljev, staršev, lokalne skupnosti, strokovnih institucij.
Šola z optimalno organizacijo in s kakovostnim opravljanjem vzgojno-izobraževalnega dela ter usklajenim delovanjem kolektiva.

 

 

V minulem letu ste imeli posamezni razredi tudi pouk na daljavo. Da bo tega v tem š. l. čim manj oz. nič moramo poskrbeti vsi. Pomembno je, da smo vsi na šoli zdravi, brez znakov obolenj, le tako bomo lahko  vsem zagotovili varno in zdravo učno okolje, s tem pa boste imeli možnost za sprotno učenje, lahko boste pridobili čim več novega znanja in pa seveda pozitivnih ocen. Nadarjeni in talentirani ste tako vsi, vsak na svoj način in na svojem področju, to področje pa še dodatno razvijajte.

In kaj si kot ravnateljica želim za našo šolo?

Lepo vzgojenih učencev. Zame pa lepo vzgojen učenec pomeni – da zna pozdraviti, pogledati v oči, ne uničuje stvari, ne piše po mizah in stenah, ne lepi žvečilnih gumijev na šolski inventar, za brisanje rok uporabi eno papirnato brisačo, da zna počakati,  ne vpada v besedo,  posluša, pomaga sošolcem, piše domače naloge, je točen, ima urejene stvari in spoštljiv odnos do hrane.

Želim si še, da bomo vsi, ki smo v šolskem prostoru znali  ubirati prave poti.

Mag. Tilka Jakob, ravnateljica

(Skupno 549 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost