RAZVOJ OSNOVNE ŠOLE VITANJE Šola je v samem središču Vitanja. Le-to pa je v kotlini, ki jo obdajajo obronki Pohorja, Paškega Kozjaka in Stenice. Preteklost razvoja OŠ Vitanje je zelo pestra. Kratka kronološka predstavitev: Šolski pouk se je v Vitanju začel že leta 1763. Tako spada OŠ Vitanje med najstarejše ljudske šole na tem področju Slovenije. Ignac Orožen pravi, da je imela l. 1793 38 učencev (21 učencev in 17 učenk).  Leta 1823 je bila že dvorazrednica in je imela 76 učencev.  Leta 1882 so zgradili novo enonadstropno šolo.  Leta 1890  je bila enorazredna šola ustanovljena tudi v Rakovcu; leta 1971 se je priključila osnovni šoli v Vitanju. Leta 1896 je bila zgrajena spodnja šola za potrebe nemško govorečega prebivalstva v Vitanju, imenovana Schulferein. Do konca prve svetovne vojne je Vitanje imelo dve ločeni šoli – Schulferein z nemškim učnim jezikom in slovensko šolo na vasi s slovenskim učnim jezikom. Nemška šola je bila ukinjena 14. decembra 1918, torej takoj po prvi svetovni vojni. Slovensko šolo so obiskovali predvsem okoliški vaški otroci. Leta 1907 je bila nadzidana zgornja šola za eno nadstropje. Leta1970 je bil dograjen pri zgornji šoli prvi prizidek s petimi učilnicami. Zaradi novih normativov za oblikovanje oddelkov so postali namreč obstoječi prostori pretesni. Isto leto je bila izvedena tudi adaptacija stare šole. Preuredili so sanitarije in začeli s centralnim ogrevanjem šole. V letu 1980 je bila zgrajena telovadnica. V letu 1990 je bil k šoli prizidan prvi del drugega prizidka. Le-ta nam je omogočil prehod na enoizmenski pouk. S prizidkom smo pridobili novo kuhinjo z jedilnico – večnamenski prostor, dve specializirani učilnici, učilnico za gospodinjski pouk, administrativne prostore, garderobo za učence, delavnico za hišnika in pokrito povezavo s telovadnico. Pouk pa je še vedno potekal na dveh ločenih lokacijah, v spodnji in zgornji šoli. Ločenost stavb je narekovala večje materialne stroške, kakor tudi težje razmere dela. V letu 1997 je bil dograjen drugi del drugega prizidka. Z zadnjo fazo smo pridobili šest učilnic. Tako smo v začetku šolskega leta 1997/98 zapustili spodnjo šolo.  Svečano odprtje prizidka je bilo 6. novembra 1998. Po letu 1991 smo iz dvooddelčne OŠ smo prešli na enooddelčno šolo.   Energetska sanacija šolskih objektov se je pričela  izvajati v juniju 2013 in se nadaljevala v leto 2014 (evropska sredstva). Narejena je bila nova fasada na vseh objektih (na prizidkih, stari šoli, telovadnici). Na novo so vzidali vsa vhodna vrata. Telovadnica, prizidek in stara šola so dobili nova okna. Znižali so strope v treh učilnicah prizidka, pozidali steno vmesnega prizidka in steno veznega hodnika. Stene pročelja stare šole so (zaradi spomeniške zaščite) izolirali od znotraj. V eni od učilnic so ojačali strop (450 kg traverzna). Obnova fasade na stari šoli  je zaradi spomeniške zaščite bila zelo zahtevna. Z lastnimi in občinskimi sredstvi pa smo v letu 2013 še: prebelili 20 prostorov in celotno stopnišče  v stari šoli, zamenjali radiatorje v 12 učilnicah, zamenjali luči v petih učilnicah, zamenjali najbolj dotrajano pohištvo, nekaj notranjih vrat (7), v štirih prostorih zbrusili in obnovili parket, obnovili kuhinjsko shrambo, popravili dimnik, vgradili poseben vhod  v kotlovnico, premazali ostrešja, zamenjali plošče (tlake) ob telovadnici in položili plošče ob stari šoli … Nekatere učilnice so po več kot 100 letih dobile vodo. Center šole (knjižnica), je dobil novo pohištvo.  S sredstvi šolskega sklada seje zgradila učilnica na prostem. V letu 2014 smo nadaljevali  z energetsko sanacijo  – uredili kotlovnico – menjali peči in prešli na nov energent, sanirali nekatere strop – jedilnica, učilnica naravoslovja, hodniki (knauf), izolacija stropa v telovadnici,  izolacija podstrešja in položitev 100 m2 OSB plošč … Z lastnimi in občinskimi sredstvi pa smo v letu 2014 še: prebelili 7 učilnic, 2 kabineta, hodnik, obnovili dvoje sanitarij za učence I. triade, zamenjali luči v učilnici, dveh kabinetih, stopnišču, hodniku, enih sanitarijah, uredili odlagalno površino na podstrešju, obnovili parket …. V letu 2015 smo zasuli greznico in se priključili na kanalizacijsko omrežje. V letu 2016 smo obnovili dvoje  sanitarij v stari šoli. Z obnovo sanitarij smo nadaljevali v letu 2018 (za zaposlene) in 2019 (v starem delu šole). Danes (4.3.2020)  OŠ Vitanje obiskuje 207 učencev.  
(Skupno 241 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost