Svetovalno delo KARIERNA ORIENTACIJA

Odločitev za poklic, ki je grajena na predsodkih in napačnih informacijah, lahko vodi k neuspešnosti in razočaranju. Zavedamo se, da je priprava na izbiro poklica in izbiro srednje šole pomemben korak na poti odraščanja, zato želimo to pot učencem čim bolj olajšati ter jim pomagati z raznimi koristnimi informacijami, da bi njihova odločitev bila lažja.

Aktivnosti v 8. razredu:
Proces poklicne vzgoje poteka znotraj kurikula skozi vsa leta osnovnega šolanja. Učenci spoznavajo poklice in dela skozi učni proces.
Intenzivni proces karierne orientacije se pričenja v 8. razredu osnovne šole v obliki predstavitve poklicev in srednjih šol ter vpisnega postopka (v okviru tehničnega oz. naravoslovnega dneva, tekom razrednih ur ter v individualnih razgovorih z učenci).

Aktivnosti v 9. razredu:
– pogovor z učenci o dejavnikih izbire poklicne poti, informiranje učencev o koristnih virih informacij;
– spletni vprašalnik o poklicni poti (izvede se v mesecu novembru): namenjen je ugotavljanju notranje motivacije učenca, njegovih interesov in je podlaga za individualno svetovanje učencu;
– predstavitev rokovnika, novosti na področju štipendij in srednješolskih programov učencem in staršem;
– timski sestanki: pogovor o namerah zapisanih v anketnem vprašalnik – tim sestavljata šolska svetovalna delavka in razrednik;
– predstavitev razpisa za vpis v srednje šole učencem in staršem;
– izpolnjevanje vpisnih listov skupaj z učenci.
Skozi celo šolsko leto imajo učenci možnost individualnih razgovorov pri šolski svetovalni delavki, rešujejo pa lahko tudi računalniški program Kam in kako. Poleg tega se skozi celotno šolsko leto urejajo tudi oglasna deska, šolska spletna stran in spletna učilnica z vsebinami karierne orientacije.
Pri karierni orientaciji ter odločanju so vam lahko v pomoč naslednje spletne strani:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Srednješolski izobraževalni programi
Opisi poklicev na: 
ZRSZ – Opisi poklicev
Dijaški.net
Mojaizbira.si
EURES Evropski Portal Za Zaposlitveno Mobilnost
eSvetovanje
Zakon o štipendiranju
Priročnik za starše – Kako pomagati otroku pri sprejemanju kariernih odločitev
Tabela za izračun točk
šolska svetovalna delavka Ksenija Potočnik

(Skupno 794 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost