Tehnika in tehnologija 6. razred PREVERJANJE ZNANJA
Tehnično risanje.
 1. Katere pripomočke potrebujemo pri tehničnem risanju?
 2. Pravila pri tehničnem risanju. Naštej tri!
 3. Katere ali kakšne črte uporabljamo pri tehničnem risanju?
 4. Kakšne vrste svinčnikov poznaš?
 5. Katere načine kotiranja poznamo pri kotiranju izdelka po dolžini? (dva načina prikaži na risbi)
 6. Kako kotiramo okrogle izdelke? (dva načina-prikaži na risbi)
Papir.
 1. Iz česa izdelujemo papir? (naštej vse surovine in napiši vrste papirja, ki jih iz njih izdelujemo-katera surovina za katero vrsto papirja)
 2. Kvalitete papirja.
 3. Opiši postopek izdelave papirja – uporabi skico.
 4. Fizikalne lastnosti papirja (tlak, strig, uklon, upogib, elastičnost, gorljivost…)
 5. Velikosti papirja. (vrste formatov in kako dobimo velikosti posameznih listov)
 6. Kako lahko papir uporabimo za trdnejše izdelke, ki so odporni na upogib?
Les.
 1. Kaj je gozd?
 2. Kateri tri glavne vloge gozda poznaš?
 3. Opiši ekonomsko vlogo gozda.
 4. Opiši ekološko vlogo gozda.
 5. Opiši socialno vlogo gozda.
 6. Kako delimo vrste dreves. (razdeli vsaj po dveh kriterijih)
 7. Katera so največja drevesa.
 8. Kako delimo vrste lesa po različnih kriterijih? (razdeli vsaj po dveh kriterijih)
 9. Kaj je branika/ letnica in kako nastane branika?
 10. Fizikalne lastnosti lesa (tlak, strig, uklon, upogib, elastičnost, gorljivost…)
 11. Katero fizikalno lastnost najbolj uporabljamo ali zaradi katere fizikalne lastnosti je les tako zelo uporaben.
 12. Za kaj uporabljamo les in katere vrste?
Leseni izdelki.
 1. Opiši postopek izdelave lesenih polizdelkov od gozda do naročnika. (film)
 2. Postopki in načini obdelave lesa (v delavnicah).
 3. Stroji za obdelavo lesa.
 4. S čim fino obdelamo površino. (napiši besedo iz SSKJ)
 5. Površinska zaščita lesa.
 6. Zakaj zaščitimo površino lesa?
 7. S čim lahko zaščitimo površino lesa
 8. Kako/s kakšnimi postopki zaščitimo površino lesa.
 9. Kaj je furnir?
 10. Kako izdelamo furnir?
 11. Za kaj uporabljamo furnir?
 12. Naštej načine spajanja lesa.
 13. Razdeli načine spajanja lesa po načinu, kako spoj deluje.
 14. Naštej načine spajanja lesa z obliko.
 15. Kako izdelamo spoj z obliko in opiši kako deluje?
 16. Kako izdelamo lepljen spoj in kako deluje?
 17. Kako izdelamo vijačen spoj in kako deluje?
 18. Kje bi uporabil spajanje z obliko in lepljen spoj SKUPAJ?
Varstvo pri delu.
 1. Zakaj moramo upoštevati pravila za varstvo pri delu?
 2. Katera pravila za varstvo pri delu poznaš? (naštej vsaj 5 pravil)
 3. Katera varnostna sredstva uporabljamo in kje?
 4. Kako pogasimo požar na električnem stroju.
 5. Kako hranimo nevarne surovine-kemikalije?
Načrtovanje izdelka.
 1. Naštej etape načrtovanja in izdelave izdelka.
Tehniška dokumentacija
 1. Kaj je tehniška dokumentacija?
 2. Kaj sestavlja tehniško dokumentacijo?
 3. Kje se nahaja tehniška dokumentacija med izdelavo izdelka.
Mehanika
 1. S katerimi elementi prenašamo gibanje?
 2. Kaj je os?
 3. Kaj je gred?
 4. Kako ločimo os in gred?
 5. Kako deluje tečaj in kakšne tečaje poznamo? (naštej primere)
 6. Nariši in opiši delovanje in uporabo členka.
 7. Kaj je vzvod?
 8. Razloži uporabnost vzvoda(uporabi sliko).
 9. Zakaj lahko z vzvodom vzdignemo težji predmet kot brez vzvoda?
 10. Razloži delovanje tehtnice(gugalnice, uporabi sliko).
 11. Kako lahko z tehtnico tehtamo enako težke tovore.
 12. Kako lahko težke tovore tehtamo z lahkimi utežmi?
(Skupno 2.382 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost