Člani sveta staršev:

Predstavnik razreda

Ime in priimek

Naslov Telefom E pošta

 

Zapisnik 3 redne seje SZ in SS junij 2017

Zapisnik 2.redne seje SZ in SS februar 2017

Zapisnik 1 redne seje SZ in SS sept 2015

Poslovnik Sveta staršev

Predpisi VIZ

Cenik šolske prehrane

Zapisnik 1.redne seje SZ in SS september2014

Zapisnik 2.redne seje SZ in SS februar 2015

Zapisnik 3. redne seje SZ in SS junij 2015