Dnevi evropske kulturne dediščine 2022 na OŠ VITANJE

Dnevi evropske kulturne dediščine 2022 na OŠ VITANJE

Dnevi evropske kulturne dediščine na  OŠ Vitanje sledijo potrebi, da učenci aktivno sodelujejo  v procesu »dediščinjenja« od prepoznave enot dediščine do njihovega razvoja s pomočjo varstva in obnove.

Letošnji dnevi so potekali pod skupno temo Trajnostna dediščina.

Vsi učenci naše šole so se odpravili na planinski pohod na različne razgledne točke vitanjske naravne dediščine. Poleg tega so učenci  razredne stopnje pod mentorstvom razrednikov  na kulturnem dnevu odkrivali in prepoznavali trajnostno dediščino na raznolike načine:

  • s spoznavanjem predmetov »iz podstrešja«, likovno upodobitvijo in pripravo razstave (1. razred),
  • z raziskovanjem otroških iger dedkov in babic, s pevsko-gibalnim in družabnim izražanjem, z medgeneracijskim pohodom po poteh vitanjskih gradov, skupaj s starimi starši (2. razred),
  • s spoznavanjem etnoloških zanimivosti Vitanja, obiskom etnološkega kulinaričnega običaja Vitanjski frouštik in s pohodom na Smereško peč (3.b razred),
  • z obiskom etnološkega muzeja Brodej in s pohodom na Stenico (4. razred)
  • z uzaveščanjem trajnostnega turizma, kmetijstva, gradnje in odnosa do narave na Vitanjskem, z glasbenim poustvarjanjem pesmi Leti čebelica in pripravo nastopa za Tradicionalni slovenski zajtrk, s spoznavanjem ljudskih glasbil in panjskih končnic ter s pohodom na Stenico in ekološko kmetijo Meglič (5. razred)
  • s predavanjem o čebelarstvu, pridelavi medu, vrednotenjem panjskih končnic in prepoznavanjem glasbil na njih, izdelovanjem medenih sveč in peko medenega peciva (6. razred).

 

Za učence 3. triletja smo pripravili vsebine s področja medosebnih odnosov in vrednot družbe. V sodelovanju z društvom Boljši svet so si učenci najprej ogledali gledališko predstavo SKUPAJ SMO MOČNEJŠI! , kjer so prepoznavali, kako močan vpliv imajo družba in moderna dogajanja v njej na življenje posameznika in družin. Igra je opozorila še na pretrgan stik med mlajšo in starejšo generacijo, na nerazumevanje med njima. Predstava je ponudila rešitev za soustvarjanje boljše družbe prihodnosti v oblikah medsebojnega sodelovanja, povezovanja in solidarnosti.

V nadaljevanju kulturnega dneva so učenci aktivno sodelovali v delavnicah pod skupnim naslovom DAJ SVETU NAJBOLJŠE, KAR IMAŠ IN NAJBOLJŠE SE BO VRNILO K TEBI. Tu so pridobivali spoznanja, da smo ljudje med seboj  povezani in da sta povezovanje in sodelovanje temeljni kvaliteti za razvoj uspeha v življenju. Odkrivali so pravila, kako delovati v dobro celote in se zoperstaviti lastni koristoljubnosti. Skozi igro in slikovite primere  so spoznali, da žanjemo to, kar sejemo. Skupaj z razredniki so nato pridobljena spoznanja strnili in pripravili prispevke za razstavo.

 

V času Tedna kulturne dediščine smo na šoli pripravili celovito razstavo z utrinki posameznih aktivnosti kulturnega dneva, razstavo ljudskih glasbil, panjskih končnic, medičarskih izdelkov in fotografij z delavnic.

 

Želimo, da vrednote trajnostnega razvoja postanejo del naše zavesti, zato Dnevi evropske kulturne dediščine ostajajo naša prioriteta.

LJUBEZEN GRE SKOZI ŽELODEC

LJUBEZEN GRE SKOZI ŽELODEC

Dnevi evropske kulturne dediščine 2021 na Osnovni šoli Vitanje

Kakšni smo kot posamezniki in kot družba, je v veliki meri odraz naše kulturne dediščine. Njeno ohranjanje pomeni ohranjanje naših idealov, vrednot in zgodovine. Predvsem pa je kulturna dediščina tudi izjemno orodje povezovanja in bogastvo, ki ga moramo gojiti in podpirati, in sicer na temeljih, ki smo jih skupaj s predniki dolgo gradili. Ohranjanje kulturne dediščine je namreč izjemna odgovornost vsake generacije.

Že peto leto na OŠ Vitanje oblikujemo prostor in čas za nacionalni projekt Dnevov evropske kulturne dediščine in tudi letos bomo med 25.9.2021 in 9.10.2021 v ospredje postavili lepoto raznolike ustvarjalnosti na temo Dober tek oz. Ljubezen gre skozi želodec, kot smo letošnje dogajanje DEKD poimenovali na naši šoli.

Učenci bodo pri vseh učnih predmetih in drugih dejavnostih učnega procesa spoznavali kulinarično dediščino domačega kraja. Odpravili se bodo na pohodne poti med njivami in pašniki, ki pričajo o sledovih pridobivanja hrane nekoč in danes ter obiskali kmetije, ki jih bodo želele sprejeti. Oblikovali bodo tematsko glasilo, in če bodo razmere to dopuščale, svoje delo strnjeno predstavili v izvedbi projektnega dne za starše, krajane in vabljene goste.

mag. Mojca Koban Dobnik

Koordinatorka Dnevov evropske kulturne dediščine na OŠ Vitanje

Dostopnost