TIT Novi projekti

NOVI PROJEKTI
6.razred
Projekt Avtor Datum
7.razred

Projekt Avtor Datum
8.razred
Projekt Avtor Datum

TIT Vprašanja 7. razred

Tehnika in tehnologija 7. razred PREVERJANJE ZNANJA OB KONCU LETA

TEHNIČNO RISANJE

 1. Kaj je projekcija
 2. Koliko smeri potrebujemo za prikaz izdelka?
 3. Koliko ravnin potrebujemo za prikaz predmeta v pravokotni projekciji
 4. Naštej ravnine, ki jih potrebujemo pri pravokotni projekciji.
 5. Naštej in poimenuj nastale slike na ravninah pravokotne projekcije.
 6. Nariši v pravokotni projekciji in kotiraj (skica)!

 

UMETNE MASE

 1. Na katerem elementu temelji vse življenje na Zemlji?
 2. Kako je nastala nafta?
 3. Kako se imenuje industrija predelave nafte?
 4. Kaj so ogljikovodiki?
 5. Kaj je umetna masa?
 6. Poskušaj razložiti razliko med umetnim in naravnim.
 7. Iz česa pridobivamo večino umetnih mas?
 8. Naštej vsaj tri surovine iz katerih so izdelujemo umetne mase.
 9. Pokaži delitev UM po izvoru-iz česa jih lahko izdelujemo?
 10. Z diagramom pokaži delitev UM po lastnostih.
 11. Opiši kaj se zgodi  pri polimerizaciji.
 12. Naštej nekaj umetnih mas, ki so jih najprej naredili.
 13. Predstavi razliko med duroplasti in termoplasti.
 14. S katerimi postopki lahko obdelujemo in predelujemo duroplaste?
 15. S katerimi postopki lahko obdelujemo in predelujemo termoplaste?
 16. Kaj pomeni dvokomponentno lepilo?
 17. Kaj uporablja lepilo za leplenje papirja za svojo drugo komponento?
 18. Kako pripravimo poliestersko smolo za izdelavo izdelka?
 19. Kako in s čim ojačimo/armiramo poliestersko smolo?
 20. Poliester je termoplast ali duroplast?
 21. S kakšnimi postopki lahko obdelujemo poliester.

ENERGETIKA

 1. Razloži kaj je električni naboj in kako nastane.
 2. Razloži kaj je električni tok, kako se označi in kako se imenuje enota za električni tok.
 3. V katerih obratih pridelujemo električno energijo?
 4. Razvrsti obrate za pridelavo električne energije glede na obliko osnovnega energenta.
 5. Katero energijo vode izkoriščamo za pridelavo energije v hidroelektrarni?
 6. Katere osnovne oblike vodnih turbin poznaš in zakaj jih uporabljamo(Slika-vsaka posebej)?
 7. Kje dobimo energijo, ki poganja termoelektrarno?
 8. Opiši postopek delovanja termoelektrarne glede na energetske spremembe in nariši glavne sklope.
 9. Kje dobimo energijo, ki poganja nuklearno elektrarno?
 10. Opiši fizikalne osnove za pridobivanje električne energije. Kako se v žici generira napetost oziroma zakaj/kako steče skozi žico električni tok. (Skica)
 11. Opiši delovanje generatorja(Skica)
 12. Kaj je bimetal.
 13. Kako deluje varovalka.
 14. Kakšna je razlika med žarnicami in sijalkami.
 15. Naštej alternativne vire pridobiivanja električne energije.
 16. Kako deluje vetrna elektrarna.
 17. Kako deluje plimska hidroelektrarna.
 18. Kateri dve vrsti sončnih elektrarn poznaš?
 19. Opiši kako deluje fotovoltajka.
 20. Zakaj potrebujemo visokonapetostne daljnovode.
 21. Opiši delovanje transformatorja.

TIT Vprašanja 8. razred

Tehnika in tehnologija 8. razred PREVERJANJE ZNANJA OB KONCU LETA

Projekcije

 1. Kaj je projekcija?
 2. Kaj potrebujemo pri projekciji oziroma kateri elementi nastopajo pri projekciji?
 3. Katere projekcije smo spoznali?tere ravnine nastopajo prim pravokotni projekciji
 4. Nariši prostorski kot kot ga uporabljamo pri izometrični projekciji.
 5. NALOGA (izometrična-pravokotna)

KOVINE

 1. Katere tehnično uporabne kovine poznaš in naštej izdelke iz katerih so? (vsaj 5 primerov)
 2. Kaj je ruda in iz česa je ruda?
 3. Na kakšne načine je lahko vezana željena kovina v rudi.
 4. Kako in na kakšen način pridobivamo rudo?
 5. Naštej in poimenuj vsaj 5 barvnih kovin.
 6. Napiši glavno razliko med pridobivanjem zlata in bakra.

Zlitina

 1. Kaj je zlitina?
 2. Katere zlitine poznaš?
 3. Naštej vsaj tri primere zlitin in povej kje jih uporabljamo.
 4. Kaj je jeklo?

Tehničn železo – železo

 1. Ali je čisto elementarno železo Fe uporabno.
 2. Kakšne so lastnosti čistega elementarnega Fe železa?
 3. Postopek izdelave tehničnega železa-železa?
 4. Kaj je osnova za izdelavo železa?
 5. Ali poznamo več vrst železove rude in po če se razlikujejo?
 6. Kje kopljemo železovo rudo?
 7. Poimenuj skupino postopkov za pripravo železove rude preden jo damo v plavž in zapiši sopomenko v slovenskem jeziku.
 8. Opiši načine in postopke separacije železove rude.
 9. Nariši sliko plavža in nariši kaj in kje je vhod in kje dobimo izhod.
 10. Kako je zgrajen plavž?
 11. Kaj vse damo v plavž?
 12. S čim kurimo v plavžu?
 13. Kaj je koks in kako ga dobimo?
 14. Kolikšna je temperatura  v plavžu?
 15. Kaj vpihujemo v plavž?
 16. Kako pripravimo zrak  kisikom za vpihovanje v plavž?
 17. Zakaj moramo zrak pred vpihovanjem segreti?
 18. Kaj dobimo iz plavža?
 19. Kaj je izdelek železarne in v kakšni obliki?

Kaj delamo v jeklarni?

 1. Kaj delamo v jeklarni- Kaj v bistvu počnemo z železom, da iz njega nastane jeklo?
 2. Kaj izdelujemo v jeklarni?
 3. Kaj je jeklo- Kolika je vsebnost železa, ogljika in legirnih elementov v jeklu?
 4. Kaj je surovina za jeklarne in v kakšni obliki?
 5. S kakšnimi pripravami delamo v jeklarni?
 6. Opiši delovanje konverterja.
 7. Opiši postopke, ki se odvijajo v konverterju.
 8. Zakaj je pridelava jekla v konverterju cenejša kot v električni peči.
 9. Opiši delovanje električne peči za izdelavo jekla.
 10. Za katere vrste jekla uporabljamo električno peč?
 11. V kateri pripravi konverter/električna peč izdelujemo boljše vrste jekel?
 12. Kaj so to legirni elementi?
 13. Zakaj jeklu dodajamo legirne elemente?
 14. Napiši vsaj dva primera legirnih elementov in zakaj jih dodamo jeklu.
 15. V kakšni obliki so izdelki jeklarne?

Spajanje kovin

 1. Kakšne vrste spojev poznamo-naštej in opiši zakaj jih tako uvrščaš.
 2. Naštej trajne spoje kovin.
 3. Naštej razstavljive spoje kovin.
 4. Kaj se pretopi pri lotanju?
 5. Kaj se pretopi pri varjenju?
 6. Zakaj je varjeni spoj močnejši kot lotani?
 7. Kam bi »približno« lahko uvrstil spajanje s »Patex« pištolo na plastiko.

Obdelava Kovin

 1. Naštej 5 postopkov obdelave kovin.
 2. Kdo opravlja glavno gibanje pri struženju?
 3. Kdo opravlja pomožno gibanje pri struženju?
 4. Kako se imenuje stroj na katerem stružimo?
 5. Kako je sestavljena stružnica? (Na skici poimenuj vsaj 5 mehanskih sklopov)
 6. Kdo opravlja glavno gibanje pri frezanju?
 7. Kdo opravlja pomožno gibanje pri frezanju?
 8. Kakšna je razlika med vrtanjem in povrtavanjem?
 9. Kakšne vrste strojnega brušenja poznaš? (Pokaži na skici)
 10. Kaj se pretopi pri lotanju?
 11. Kaj se pretopi pri varjenju?
 12. Zakaj je varjeni spoj močnejši kot lotani?

Površinska zaščita

 1. Zakaj zaščitimo površino kovin?
 2. Kako pripravimo površino za površinsko zaščito?
 3. Načini površinske zaščite kovin. (naštej in opiši vsaj 5 primerov)
 4. Katere postopke za površinsko zaščito kovin poznaš?

Energetika

 1. Katere vrste energij poznaš?
 2. Kaj veš o zakonu o ohranitvi energije?
 3. Kaj je notranja energija?
 4. Kaj je potencialna energija in od česa je odvisna?
 5. Kaj kinetična energija in od česa je odvisna?
 6. Kaj je delo- fizikalno? Napiši oznako in enoto.
 7. Kaj je moč? Napiši oznako in enoto.
 8. Kaj je toplota? Napiši oznako in enoto.
 9. Iz katerih virov ljudje dobimo največ notranje energije?
 10. Zakaj lahko iz bencina dobimo energijo in v katerih dveh  oblikah jo uporabljamo?

Motorji

 1. Kaj je opis stroja z zunanjim izgorevanjem? Opiši na enem primeru.
 2. Kaj je motor z notranjim izgorevanjem? Opiši na enem primeru.
 3. Opiši razlike med motorji z zunanjim in motorji z notranjim izgorevanjem.
 4. Katere motorje z notranjim izgorevanjem poznaš?
 5. Opiši delovanje dvotaktnega motorja. (skica)
 6. Kaj moramo natoćiti v rezervoar dvotaktnega scooterja in zakaj?
 7. Zakaj ima dvotaktni motor v gorivu tudi mazivo?
 8. Opiši delovanje Otto-vega štiritaktnega motorja.
 9. Zakaj štiritaktni motor nima v gorivu maziva?
 10. Kako/zakaj  se vžge gorivo v Dieselsekm motorju?
 11. Kaj je kompresijsko razmerje?
 12. Kateri motor ima večje kompresijsko razmerje Ottov ali Dieselski?
 13. Zakaj so Dieselski motorji zgrajeni malo močneje kot Ottovi?
 14. Navedi dve glavni razliki v zgradbi Diesel in Ottovega motorja.
 15. Kateri element v avtomobilu omogoča prekinitev pretoka moči do pogonskih koles?
 16. Kasko v osnovi deluje sklopka? (skica)
 17. Kateri mehanski sklop omogoča, da se kolesa vrtijo z različnimi hitrostmi tudi če se motor vrti enako hitro?
 18. Kako v osnovi deluje menjalnik? (skica)

Reakcijski motor/ turbo reakcijski motor

 1. Na skici poimenuj sestavne dele motorja.
 2. Kje zgoreva gorivo v reakcijskem motorju?
 3. Kje reakcijski motor dobi oksidant, ki je potreben za zgorevanje?
 4. Kakšna je razlika v sestavi med reakcijskim in turbo propelerskim reakcijskim motorjem?
 5. Kako reakcijski motor poganja letalo?
 6. Kako turbo ventilacijski motor poganja letalo

Raketni motor.

 1. Skiciraj zgradbo raketnega motorja in poimenuj dele.
 2. Kje v raketnem motorju zgoreva gorivo?
 3. Kje motor dobi oksidant, ki je potreben za zgorevanje?
 4. Zaradi tega je raketni motor spposoben delovanja v __________________ !

Prenos mehanske energije.

 1. S katerimi mehanskimi elementi prenašamo energijo?
 2. Kaj je in kako izračunamo prestavno razmerje zobniškega prenosa?
 3. Izračunaj prestavno razmerje zobniškega prenosa z1=60, z2=120.
 4. Kakšno je prestavno razmerje iz prejšnje točke?

TEHNIŠKA DOKUMENTACIJA

 1. Kaj je tehniška dokumentacija?
 2. Kaj sestavlja tehniško dokumentacijo?
 3. Kaj je spremni list?
 4. Kaj je kontrolni list?
 5. Kaj je tehnološki list?
 6. Kje je tehniška dokumentacija med izdelavo izdelka?

TIT Vprašanja 6. razred

Tehnika in tehnologija 6. razred PREVERJANJE ZNANJA
Tehnično risanje.
 1. Katere pripomočke potrebujemo pri tehničnem risanju?
 2. Pravila pri tehničnem risanju. Naštej tri!
 3. Katere ali kakšne črte uporabljamo pri tehničnem risanju?
 4. Kakšne vrste svinčnikov poznaš?
 5. Katere načine kotiranja poznamo pri kotiranju izdelka po dolžini? (dva načina prikaži na risbi)
 6. Kako kotiramo okrogle izdelke? (dva načina-prikaži na risbi)
Papir.
 1. Iz česa izdelujemo papir? (naštej vse surovine in napiši vrste papirja, ki jih iz njih izdelujemo-katera surovina za katero vrsto papirja)
 2. Kvalitete papirja.
 3. Opiši postopek izdelave papirja – uporabi skico.
 4. Fizikalne lastnosti papirja (tlak, strig, uklon, upogib, elastičnost, gorljivost…)
 5. Velikosti papirja. (vrste formatov in kako dobimo velikosti posameznih listov)
 6. Kako lahko papir uporabimo za trdnejše izdelke, ki so odporni na upogib?
Les.
 1. Kaj je gozd?
 2. Kateri tri glavne vloge gozda poznaš?
 3. Opiši ekonomsko vlogo gozda.
 4. Opiši ekološko vlogo gozda.
 5. Opiši socialno vlogo gozda.
 6. Kako delimo vrste dreves. (razdeli vsaj po dveh kriterijih)
 7. Katera so največja drevesa.
 8. Kako delimo vrste lesa po različnih kriterijih? (razdeli vsaj po dveh kriterijih)
 9. Kaj je branika/ letnica in kako nastane branika?
 10. Fizikalne lastnosti lesa (tlak, strig, uklon, upogib, elastičnost, gorljivost…)
 11. Katero fizikalno lastnost najbolj uporabljamo ali zaradi katere fizikalne lastnosti je les tako zelo uporaben.
 12. Za kaj uporabljamo les in katere vrste?
Leseni izdelki.
 1. Opiši postopek izdelave lesenih polizdelkov od gozda do naročnika. (film)
 2. Postopki in načini obdelave lesa (v delavnicah).
 3. Stroji za obdelavo lesa.
 4. S čim fino obdelamo površino. (napiši besedo iz SSKJ)
 5. Površinska zaščita lesa.
 6. Zakaj zaščitimo površino lesa?
 7. S čim lahko zaščitimo površino lesa
 8. Kako/s kakšnimi postopki zaščitimo površino lesa.
 9. Kaj je furnir?
 10. Kako izdelamo furnir?
 11. Za kaj uporabljamo furnir?
 12. Naštej načine spajanja lesa.
 13. Razdeli načine spajanja lesa po načinu, kako spoj deluje.
 14. Naštej načine spajanja lesa z obliko.
 15. Kako izdelamo spoj z obliko in opiši kako deluje?
 16. Kako izdelamo lepljen spoj in kako deluje?
 17. Kako izdelamo vijačen spoj in kako deluje?
 18. Kje bi uporabil spajanje z obliko in lepljen spoj SKUPAJ?
Varstvo pri delu.
 1. Zakaj moramo upoštevati pravila za varstvo pri delu?
 2. Katera pravila za varstvo pri delu poznaš? (naštej vsaj 5 pravil)
 3. Katera varnostna sredstva uporabljamo in kje?
 4. Kako pogasimo požar na električnem stroju.
 5. Kako hranimo nevarne surovine-kemikalije?
Načrtovanje izdelka.
 1. Naštej etape načrtovanja in izdelave izdelka.
Tehniška dokumentacija
 1. Kaj je tehniška dokumentacija?
 2. Kaj sestavlja tehniško dokumentacijo?
 3. Kje se nahaja tehniška dokumentacija med izdelavo izdelka.
Mehanika
 1. S katerimi elementi prenašamo gibanje?
 2. Kaj je os?
 3. Kaj je gred?
 4. Kako ločimo os in gred?
 5. Kako deluje tečaj in kakšne tečaje poznamo? (naštej primere)
 6. Nariši in opiši delovanje in uporabo členka.
 7. Kaj je vzvod?
 8. Razloži uporabnost vzvoda(uporabi sliko).
 9. Zakaj lahko z vzvodom vzdignemo težji predmet kot brez vzvoda?
 10. Razloži delovanje tehtnice(gugalnice, uporabi sliko).
 11. Kako lahko z tehtnico tehtamo enako težke tovore.
 12. Kako lahko težke tovore tehtamo z lahkimi utežmi?
Dostopnost