Sklep o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov DPO

LDN šola 2017 2018

LDN VRTEC 2017-2018

PUBLIKACIJA vrtec 2017-2018

Publikacija 2017-2018

VOZNI RED OŠ 2016-2017

Subvencioniranje kosila 2016

VLOGA PODJETJE ZIMSKA ŠN 2016

Hišni red OŠ Vitanje 2015 2016

Pravila SR VN 2015 2016

VZGOJNI NAČRT OS VITANJE

učbeniki Seznam gradiv 3205 00 10 (27)

delovni zv. in potreb. Seznam gradiv 3205 00 10 (21)